บ้านพร้อมที่ดิน /
ที่ดินเปล่า / ทาวน์โฮม

ติดถนนสุขุมวิท
โทร: 038 237 233
, 087 011 8779