บ้านสวนริมทะเล

ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมบ้าน เหลือเพียง 7 แปลงสุดท้าย